الگوریتم پنگوئن گوگل
شنبه, 23 ژوئن 2018 / منتشر شده در آموزش رایگان سئو
الگوریتم پنگوئن گوگل یکی از جدی ترین بازدارنده های گوگل می باشد که در صورتی درگیر آن شوید بسیار دردناک خواهد بود. گوگل پنگوئن قصد دارد سایت هایی را از نتایج جستجو حذف کند که سعی در بازی دادن گوگل دارند ؛ این دستکاری نتایج ، با خرید یا به طور غیر طبیعی تهیه و